©2017 Proudly designed by Tetis Marine 

 

Salingstrand Slip & Værft

Brevik har en rik, og flere hundre år gammel tradisjon med sjøfart, handel og båtbyggeri.  

Salingstrand Slipp & Værft var et av verftene i Brevik  hvor man bygget fartøyer langt tilbake i tiden.  

For nesten 200 år siden sjøsatte den  tidligere  Salingstrand  Slipp & Værft  robuste slupper,  majestetiske  barker  og  elegante  skonnerter. 

I våre  dager  holder  Tetis AS  til  på  den  historiske  Salingstrand,  og  er  importør  av  nederlandsk-australske LekkerBoats.

 

Handel med Nederland er ikke noe nytt. Allerede i år 1300 kom en frisisk-nederlandsk skipper hit til Brevik for å kjøpe tømmer.  I de følgende århundrene ble  mesteparten  av  trelast  kjøpt  av  hollenderne.  Trelast  som  blant  annet  ble  brukt  til  skipsbygging. 

” Vår havn er bedekket med skip, hvorav de vakre firskårne hollendersmekker ligger i rader bortover…”  skriver lokalavisa Adresse-Tidende  i 1851.

Også  LekkerBoats  er  bygd  i  den  rike  nederlandske  skipsbyggetradisjonen, og er skreddersydd for tøffe norske forhold.  Tetis AS er stolt av å fortsette en gammel og rik tradisjon i Brevik.

 
 
 
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon